Povratak na projekte

Kontakt

„IMEL GROUP” d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 2a
11070 Novi Beograd
T: +381 11 201 89 00
T: +381 11 201 89 02
F: +381 11 311 28 21
Besplatan Skype poziv
 
English Language

O namaDelatnostProjektiVestiTradicijaKontakt

Blok 51 - Osnovni Podaci
Blok 51 - Osnovni Podaci
Blok 51, 11070 Novi Beograd


OSNOVNI PODACI O LOKACIJI

Namena lokacije, urbanistički uslovi: industrijska zona - skladištenje i proizvodnja.
Lokacija se nalazi na zapadnom ulazu u Novi Beograd, a neposredno u zoni prvog gradskog izlaza sa auto-puta Beč 625km – Budimpešta 400 km - Beograd - Sofija 390 km; Atina 1160 km.
Lokacija je neposredno naslonjena na stambeno naselje od 40.000 stanovnika u širem okruženju Novog Beograda od 350.000 stanovnika i celog područja Beograda od 2.500.000 stanovnika
Udaljenost lokacija je 5,5 km od centra starog dela Beograda.
Na površini dela lokacije od cca 7,5 ha predviđena je izgradnja objekata ukupne površine cca 49.500 m2, i to objekata za prizvodnju i skladištenje sa svim pratećim sadržajima, zabavno-rekreativnog karaktera i uslužnih delatnosti.
Stanje infrastrukture: na lokaciji je realizovana kompletna primarna infrastruktura - petlja na auto-putu, nivelacija terena, saobraćajnice, elektro-energetska mreža i ulična rasveta, vodovod i kanalizacija, telekomunikacioni priključci i gasifikacija (2003).

Projekat
   

^ Vrh strane

   
   
© Imel Group & XemiComputers
   
Pozicija objekta na mapi